Ľubomír Feldek - MOJA ŽENA OĽGA A NEKONEČNO

Ľubomír Feldek
MOJA ŽENA OĽGA A NEKONEČNO

Výmyselná knižka Ľubomíra Feldeka obsahuje cyklus príbehov, ktoré
vážne i nevážne poodhalia čitateľom čo-to o autorovom živote i diele a, pravdaže, i o dobe.
Autor sa v tejto knižke ustavične a o všetkom zhovára so svojou
všadeprítomnou ženou Oľgou, ktorá je takisto spisovateľkou. 
Feldekove poviedky sú vlastne jediným príbehom – príbehom jeho života, ktorý sa však skladá iba z čriepkov veselých i smutných historiek,
poprestýkaných autorovmu srdcu najbližšími vlastnými básňami, medzi ktorými nechýba aj pôvodne zošrotovaná Hra pre tvoje modré oči a Zlatúšik. A pretože v živote každého človeka sa zrkadlia dejiny – aj v živote postáv, ktoré defilujú v tejto knihe pred čitateľom, sa odzrkadlil kus dejín. V knihe si nájdu svoje aj menší aj starší čitatelia.
Text sprevádzajú autentické fotografie a ilustrácie Miroslava Cipára, ktorý to všetko skĺbil v pôsobivý vtipný celok.

Formát: 200x275 mm, 104 strán, tvrdá laminovaná väzba, Rok vydania: 2004, Cena: 1,60 €