Samo Chalupka - VALIBUK

Samo Chalupka 

VALIBUK
Samo Chalupka sa narodil v Hornej Lehote 27. 2. 1812. Podobne ako jeho druhovia – štúrovci – písal i on zväčša vážnu poéziu, v ktorej sa predovšetkým usiloval prebúdzať slovenský národ. Jeho hrdinská báseň Mor ho! bola výzvou k boju i oveľa neskôr, ako vznikla v Slovenskom národnom povstaní. Ale Samo Chalupka bol učiteľ, takže dobre poznal deti a vedel, že majú rady básničky, a že v básňach pre ne možno ako námety použiť ľudovú tvorbu, najmä rozprávky. Rozprávkový námet využil i vo veršoch o známom silákovi Valibukovi. Sú svieže, aj dnes je v nich vzruch, pohyb i dramatickosť boja proti zlu, stelesnenému v rozprávkovej postave – potvore. V rovnakom duchu sa s Valibukom „popasoval“ aj ilustrátor Ladislav Czurma, na ktorého prezradím, že pestuje karate, a teda by sa azda s Valibukom mohol popasovať aj naozaj – v priateľskom zápase. Verím, že Chalupkova báseň, hoci vznikla takmer pred dvesto rokmi, detských čitateľov zaujme, poteší, pobaví.            


Formát: 170x225 mm, 34 strán, tvrdá laminovaná väzba, rok vydania 2008, cena: 2,20 €